Závažné onemocnění

K oznámení nové události si připravte tyto údaje:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku škodní události
  • Zdravotní dokumentace z prvního lékařského ošetření
  • Zdravotní dokumentace z následných lékařských vyšetření včetně závěrů z histologického vyšetření
  • Bankovní spojení
  • Vyplněný formulář Oznámení škodní události – závažné onemocnění

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru