Pobyt v nemocnici

Oznamujete-li pobyt v nemocnici z důvodu léčení úrazu a máte-li sjednáno úrazové pojištění, vyberte jako příčinu škodné události "Úraz".

K oznámení nové události si připravte tyto údaje:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku škodné události
  • Bankovní spojení

 

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty::

  • Propouštěcí lékařskou zprávu  (případně prozatímní zprávu o hospitalizaci)
  • Další dokumenty vztahující se k oznamované škodné události (protokol o pracovním úrazu, policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti, apod.)

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat
Po - Pá 8:00 - 19:00
So - Ne (mimo státní svátky) 9:00 - 18:00

Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru