Stornovací poplatky

K hlášení nové události si dle charakteru události připravte tyto podklady:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Lékařskou zprávu prokazující důvod zrušení cesty
 • Cestovní smlouvu a doklad o úhradě cestovní služby
 • Stornofakturu vystavenou poskytovatelem zrušené cestovní služby
 • Průkaz pracovní neschopnosti osoby, kvůli které došlo ke stornování cestovní služby
 • Ověřenou kopii úmrtního listu v případě zrušení cestovní služby z důvodu úmrtí
 • Ověřenou kopii rodného či oddacího listu nebo jiné listiny, která prokazuje vztah pojištěného a osoby blízké
 • Potvrzení příslušného úřadu o vzniku značné škody na majetku v případě, že je důvodem ke zrušení cestovní služby (od policie, hasičů, obecního úřadu)
 • Úředně potvrzenou žádost o rozvod či návrh na zrušení registrovaného partnerství
 • Kopii výpovědi potvrzenou personálním oddělením zaměstnavatele
 • Policejní protokol o dopravní nehodě
 • Písemné potvrzení veřejného dopravce o důvodu a délce zpoždění či o zkrácení příslušných linek veřejné dopravy
 • Bankovní spojení

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat
Po - Pá 8:00 - 19:00
So - Ne (mimo státní svátky) 9:00 - 18:00

Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru