Živelné pohromy

Možnosti hlášení

On-line

Hlášení škodné události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat v pracovních dnech od 08:00 do 20:00.

Písemně

Při písemném hlášení škodné události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Dokumenty ke stažení

Co potřebujete k nahlášení škody?

Pro hladké vyřízení škodní události si prosíme připravte následující údaje:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Přibližný odhad výše škody

Jak postupovat

  • Zkontrolujte stav poškozeného objektu, jeho statiku, rozvod energií a kanalizaci. Dbejte ovšem na svoji bezpečnost.

  • Pokud vám to podmínky dovolí, začněte ihned s úklidem, aby se zabránilo vzniku dalších škod.

  • Můžete-li, zajistěte fotodokumentaci vzniklých škod - nemovitosti i poškozených movitých věcí po živelné pohromě.

  • V případě, že nemáte k dispozici fotoaparát, fotodokumentaci zajistí likvidátor. Umožňuje-li to situace, ponechte poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Allianz.

  • Sepište seznam poškozených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří věci.

  • Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam.

  • S likvidátorem pojistné události je možné se dohodnout na vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Možnost sledování průběhu řešení škodné události

Po zaevidování škody vám přidělíme číslo pojistné události.

Následně je možné sledovat stav řešení pomocí on-line formuláře, který informuje o aktuální stavu řešení a zároveň umožňuje vkládání doplňujících informací.
On-line formulář naleznete zde.

Kam dál?

nahoru