Úmrtí

K oznámení nové události si připravte tyto údaje:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Úmrtní list (úředně ověřenou kopii)
  • Lékařská zpráva o příčině úmrtí
  • Identifikační údaje oprávněné osoby (kopie rodného listu, rozhodnutí v dědickém řízení, apod.) 
  • Písemné potvrzení čísla bankovního účtu oprávněnou osobou
  • Vyplněný formulář Oznámení škodní události - úmrtí

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru