Invalidita

K oznámení nové události si připravte tyto údaje:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznání invalidního důchodu
  • Záznam okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) o jednání k posouzení zdravotního stavu ve smyslu zákona o důchodovém pojištění
  • Posudek o invaliditě vystavený příslušnou správou sociálního zabezpečení
  • Bankovní spojení
  • Vyplněný formulář Oznámení škodní události – invalidita, zproštění od placení pojistného

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru