Oznámit novou událost z pojištění majetku a odpovědnosti

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy, ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • bankovní spojení
  • v případě, že byla událost šetřena Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací

V případě události z privátního pojištění odpovědnosti dále:

  • identifikační údaje poškozené osoby (jméno, adresa, rodné číslo apod.)

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat
Po - Pá 8:00 - 19:00
So - Ne (mimo státní svátky) 9:00 - 18:00

Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru