Zavazadla

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Policejní protokol
 • Originály účtů nárokovaných věcí
 • Fotodokumentaci pojistné události, poškozených věcí
 • Doklad o opravě vozidla, pokud došlo ke krádeži zavazadla z vozidla
 • Lékařskou zprávu, pokud má souvislost se škodou na zavazadlech
 • Bankovní spojení

V případě pojistného plnění z pojištění zpoždění letu či zavazadel:

 • Doklad o zpoždění či zrušení letu s uvedením času plánovaného letu, důvodu zpoždění a času skutečného odletu
 • Potvrzení od letecké společnosti o zpožděném dodání zavazadel s datem a hodinou plánovaného a skutečného dodání
 • Letenku či potvrzení o rezervaci letu s uvedením data rezervace
 • Zavazadlový lístek

V případě pojistného plnění z pojištění pronájmu náhradního sportovního vybavení:

 • Doklad o zpoždění dodání sportovního vybavení
 • Letenku či potvrzení o rezervaci letu
 • Zavazadlový lístek
 • Doklad o vlastnictví zpožděného sportovního vybavení
 • Smlouvu o pronájmu sportovního vybavení
 • Doklad o zaplacení pronájmu sportovního vybavení

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat
Po - Pá 8:00 - 19:00
So - Ne (mimo státní svátky) 9:00 - 18:00

Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru