Odpovědnost

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Policejní protokol nebo jiný doklad o okolnostech vzniku a rozsahu škody
  • Písemné prohlášení pojištěného, poškozeného a svědků popisující okolnosti vzniku škody
  • Fotodokumentaci škody
  • Originály dokladů, za vzniklou škodu, jejíž úhradu žádáte
  • Bankovní spojení

Jak nahlásit novou událost

On-line

Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.


Nahlásit on-line


Telefonicky

Linka je zpoplatněna.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000

Linku je možné využívat
Po - Pá 8:00 - 19:00
So - Ne (mimo státní svátky) 9:00 - 18:00

Písemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Adresa:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

nahoru