Autopojištění - sjednocení pojistných podmínek

 • Proč sjednocení pojistných podmínek probíhá?

  Sjednocení pojistných podmínek smluv klientů retailového autopojištění přinese především zjednodušení procesů a administrativy napříč celou Allianz a povede k lepší obslužnosti klienta, jak ve správě pojištění, tak při kontaktování klientského centra a vyřizování případné pojistné události.

  Další nespornou výhodou bude  platnost  jediné verze podmínek asistenčních služeb pro všechny smlouvy, a tedy zjednodušení orientace v nárocích našich klientů a zlepšení kvality asistenčních služeb.

 • Bude mít sjednocení pojistných podmínek vliv na moje již sjednaná pojištění?

  Nikoliv, rozsah pojištění zůstává zachován.

 • Bude mít sjednocení podmínek vliv na cenu pojištění, kterou aktuálně platím?

  Nikoliv.

 • Bude mít sjednocení podmínek vliv na frekvenci placení?

  Nikoliv, frekvence placení, jakožto i ostatní podmínky sjednané ve smlouvě zůstávají zachovány.

 • Plyne ze sjednocení nějaký benefit?

  Úrazové pojištění řidiče vozidla ZDARMA (pro vozidla s řidičem).

  Základní pojistné částky:

  • při trvalých následcích do 200 000 Kč;
  • denní odškodné při pobytu v nemocnici a po dobu léčení 50 Kč;
  • pro smrt následkem úrazu 100 000 Kč.

  nebo 1.škoda z POV bez vlivu na bonus.

  • pro vozidla bez řidiče
 • Jaké výhody nové autopojištění obsahuje?

  Aktuální pojistné podmínky nabízí širší rozsah krytí (nebo výhody) u některých druhů pojištění, např.:

   

   

  Povinné ručení

  • základní asistenční služby zdarma
  • 3 dny náhradní auto zdarma (v případě odcizení vozidla až 15 dnů)
  • právní poradenství zdarma

  Havarijní pojištění

  • základní asistenční služby zdarma
  • 3 dny náhradní auto zdarma (v případě odcizení vozidla až 15 dnů)
  • pojištění pro případ havárie se vztahuje i na škody způsobené působením chemických látek na vnější lakované části vozidla
  • pojištění pro případ živelní události se vztahuje i na škody způsobené pádem sněhu a ledu, stromu, stožáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo veřejného osvětlení

  Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle

  • jeho automatickou součástí je pojištění dětských autosedaček ve vozidle

   

  Havarijní pojištění MINIRISK (Odcizení celého vozidla, Živelní událost, Střet se zvířetem, Škoda způsobená zvířetem)

  • sjednaný limit pojistného plnění se vztahuje na každou škodu zvlášť
  • pojistné plnění je vždy bez uplatnění spoluúčasti
  • pojištění pro případ poškození zaparkovaného vozidla zvířetem se nevztahuje pouze na elektroinstalaci a chladící a brzdovou soustavu, ale na celé vozidlo
  • pojištění pro případ živelní události se vztahuje i na škody způsobené pádem sněhu a ledu

  Pojištění skel

  • vztahuje se na všechna skla včetně střešního
  • pojistné plnění je vždy bez uplatnění spoluúčasti

  Pojištění zavazadel ve vozidle

  • vztahuje se nejen na zavazadla ve vozidle, ale i na střešní a zadní nosič zavazadel, na střešní box a na věci v něm přepravované
nahoru