Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření

Allianz kontakt s.r.o. (dále jen „Allianz kontakt“) pořádá v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ČNB č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti pro distribuci produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření (dále jen „Zkouška“).

Účelem zkoušky je zjištění znalostí a dovedností uchazečů o zprostředkování prodeje produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření v následujících oblastech:

  • právní předpisy
  • principy fungování důchodového spoření a souvisejících rizik
  • principy fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik
  • investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
  • principy finančního trhu včetně teorie financí
  • investice, investiční strategie a související rizika.

Zkouška se odehrává formou testu skládajícího se z části teoretické, obsahující 60 otázek z výše uvedených oblastí, a z části praktické (početní), která obsahuje dvě případové studie, každou o pěti příkladech.

Detailní informace o přihlášení, účasti, testu a jeho vyhodnocení naleznete v příloze Zkušební řád.

Storno podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit kurzovné v plné výši

V případě, že dojde na straně akreditované osoby ke zrušení naplánovaného termínu (např.kvůli nedostatečnému počtu účastníků) bude účastníkovi navržen nový termín. Pokud tento termín účastníkovi nevyhovuje, poplatek za absolvování zkoušky bude na vyžádání vrácen na bankovní účet.

Na zkoušku se může jakýkoli uchazeč přihlásit v kalendáři termínů zkoušek, kde si vybere volný termín a vyplní údaje o své osobě.

Jakékoli dotazy zasílejte na akreditace@allianz.cz.

Termíny zkoušek

nahoru